Diensten

Afhandeling milieuvergunningen/uitvoering handhaving
Een overheid kan periodiek niet de mensen of de kennis in huis hebben om alle vergunningen en meldingen die zijn ingediend af te handelen. Ook adviesbureaus binnen het milieuwerkveld hebben soms ondersteuning nodig om werkzaamheden op tijd af te krijgen. Voor deze tijdelijke ondersteuning bent u bij mij aan het juiste adres. Ik heb vele jaren ervaring als vergunningverlener en ben op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ik zoek oplossingen die passen binnen de wet- en regelgeving, maar die ook pragmatisch en uitvoerbaar zijn.

Aanvragen en indienen milieuvergunningen/meldingen
Veel bedrijven vinden dat de regelgeving steeds complexer wordt. En dat is ook zo. Bedrijven zijn ervoor om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren; ik kan u het aanvragen van een milieuvergunning of het indienen van een melding uit handen nemen. Zo doet ieder waar hij goed in is. Aangezien ik voor de overheid en het bedrijfsleven werk, spreek ik de taal van beide partijen. Dit kan ook de communicatie met de overheid soepeler laten verlopen.

Organisatieondersteuning
Als binnen de organisatie problemen zijn kan tijdelijke ondersteuning ervoor zorgen dat er weer even adem gehaald kan worden. Van Doorne Advies Mijn streven is structurele problemen ook structureel op te lossen. Zo kan ik voor een milieuafdeling inzichtelijk maken wat de benodigde formatie is, welke kennis voor het uitvoeren van de milieutaken noodzakelijk is en op welke wijze werkprocessen ingericht kunnen worden. Dit gebeurt uiteraard altijd in nauw overleg met de opdrachtgever door de wensen van de opdrachtgever in kaart te brengen en vanuit de bestaande situatie verbeteringen voor te stellen.

Overige milieutaken
Een gemeente heeft naast vergunningverlening en handhaving ook te maken met andere milieutaken zoals het adviseren van de afdeling ruimtelijke ordening, de ontwikkelingen op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verdrag van Aarhus etc. Ook op deze gebieden kan ik ondersteuning bieden.